25 de juliol de 2013

Cova de Mas d'Azil (Arieja)Els que fa anys que ens arrosseguem -mai més ben dit- pel món de l’espeleologia recordem aquelles lectures, generalment de llibres traduïts del francès, on s’esmentava la cova de Mas d’Azil. Una cova, que al marge d’albergar un dels jaciments prehistòrics més importants del món, compta amb la particularitat de que la seva gran galeria és aprofitada per el pas de la carretera D-119, això fa que sigui l’única cova de França que es pot visitar amb vehicle.
Aquesta cavitat desenvolupada en les calcàries del massís de Plantaurel (Arieja), ha estat excavada per les aigües del riu Arize. Aquest curs fluvial, que antigament circulava a més altitud, es va anar enfonsant en els conductes del massís a mesura que la carstificació anava avançant. Això va origina un conjunt de galeries disposades en tres nivells.

Trajecte subterrani de la cova i la carretera D-119, segons Google Maps

L’erosió del riu va desmantellar les margues del cretaci en la zona on el riu circula a l’aire lliure, però va seguir excavant les calcàries del paleocè.  Des del punt de vista geològic, això te el seu interès ja que es pot observar el límit K-T (Cretaci-Terciari), situat fa 65 milions d’anys i important per l’estudi dels canvis que va patir la historia de la Terra en aquella èpocaLa boca sud del gran conducte per el que circula actualment l’Arize té unes dimensions de 60 metres d’alt per 40 d’ample. A la seva dreta, un petit túnel artificial obert l’any 1876, permet el pas de la carretera que porta fins al poble de Mas d’AzilLa gran galeria, de poc més de 400 metres de llarg, te un lleuger sentit descendent. A l'esquerra es pot veure l'entrada a la part prehistòrica

El marge esquerra del riu, prop de l’entrada sud, esta constituït per una amplia terrassa fluvial que penetra en la cavitat més de 100 metres. Després l’Arize ocupa la quasi totalitat del terra de la galeria, farcit també per grans blocs, alguns arrossegats i d’altres caiguts del sostre i parets, el que dona un aspecte d’estabilitat al conjunt.
Per la dreta, en un entramat de galeries més enlairades i allunyades de possibles crescudes del riu es van establir diverses comunitats prehistòriques del magdalenià i l’azilià. Una estructura de passarel·les i escales inaugurada el passat 21 de maig, permet visitar aquest indret

 La surgència del riu Arize per la boca nord de la cova es una mica més petita però no per això menys espectacular. Una cascada cau varis metres al costat d’una important font per la que s’evacuen les aigües que es filtren per sota de l’actual tàlveg i d’altres parts del massís de Plantaurel La boca nord
Per a més informació sobre la cova de Más d'Azil cliqueu aquí

Fotos: Alfred Montserrat Nebot ©