9 de setembre de 2013

Cova del Nevà (Camprodon-Ripollès)Visitada al 1953 per L. Muntan i R. Pasant i publicada per J. Montoriol-Pous, L. Muntan al 1964, la cova del Nevà, també coneguda com de les Encantades, és una cavitat de 25 metres de recorregut que des d’aleshores sembla que ha rebut molt poques visites. Personalment, la primera vegada que en vaig sentir parlar va ser a mitjans de 1969, quan el senyor Josep Miró, de Camprodon, em va assenyalar algunes de les cavitats de la zona. Ell mateix havia acompanyat als espeleòlegs del GES del CMB abans esmentats a aquesta cova.
En la recerca bibliogràfica, al marge de la nota publicada pel CMB, s’ha trobat esmentada en diverses relacions de cavitats i en alguns articles de bioespeleologia.Talavera, Borràs i Miñarro, i  l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya també parlaven d'aquesta cavitat. Aquestes publicacions assenyalaven unes coordenades, que tot i no ser les mateixes podien ser certes. Al final cap d'elles era real.
El passat divendres (6/9/2013), amb el company Martí Romero, després de més de dues hores de recorre el peu del cingle de la vesant NO de la serra del Nevà, vàrem localitzar la cavitat. Podem assegurar que fa anys que la cova del Nevà no ha estat visitada, almenys amb una certa regularitat. L’espessor de la vegetació i la falta de camins així ho demostren. Adjunto la nota publicada, al 1964, pels membres del GES del CMB


Respecta a aquesta publicació cal destacar la descripció de la cavitat i la seva interpretació espeleogenètica, tenint en compte la terminologia i les idees imperants a l’època. Només cal precisar una certa vaguetat en la seva localització i fer un aclariment en la identificació de la roca encaixant, ja que els autors parlen de calcàries paleozoiques, quan realment la cova es troba excavada en calcàries micrítiques del Maastrichtià. Això és degut a l’existència d’un “klippe”, on els materials del Cretaci es superposen al sòcol paleozoic degut als encavalcaments provocats per l’orogènesi alpina

Coordenades UTM ( Datum: ED 50 Fus: 31N ) X: 451044 Y: 4685509 Z: 1.122 m


Text i fotos Alfred Montserrat Nebot ©