31 d’octubre de 2017

Coves del Gos i del Fortí de la Reina (Tarragona-Tarragonès)Aquestes dues petites cavitats es situen entre les platges del Miracle i de l’Arrabassada, a Tarragona. L’indret, la punta del Miracle, és molt concorregut tant per locals com forans i és un lloc freqüentat pels amants de la pràctica del psicobloc.
Com moltes de les coves ubicades en els penya-segats aquestes són el resultat de l’acció erosiva (química i mecànica) del mar sobre els materials que formen la costa tenint en compte la seva disposició i condicionaments estructurals
La cova del Gos compta amb dos accessos. Un des del mar i l’altre a través d’un pou de 9 metres que s’obre a la part alta del penya-segat i que és producte de l’ensorrament, per soscavament, de part de la volta de la cavitat. També val a dir que aquest és el punt d’unió de dues diàclasis que igualment es troben representades al fons de la cavitat en forma de dues curtes galeries. Actualment, un estret pont de roca  tanca la boca del pou. La base d’aquest esta ocupada per l’aigua del mar i un petit replà de roca on piquen les onades. No s’ha pogut observar el funcionament com a surgència d’aigua dolça
La cova del Fortí de la Reina està situada sota mateix d’aquesta antiga construcció. Aquesta cavitat consta d’una única i ampla galeria de 13 metres oberta al mar. La seva morfologia sembla condicionada pels plans d’estratificació.
Les onades arriben fins al fons de la cova. I la gent -no les persones- també

 Font: Google Earth
Entre aquestes dues coves es troba un espai caracteritzat per una morfologia caòtica de blocs. No és més que l’ensorrament del sostre d’altres forats excavats per l’embat de les onades. Evolució lògica en el procés de retrocés del penya-segat. Ambdues cavitats estan excavades en dolomies juràssiques (Lias) on s’observa una clara estratificació, d’ordre decimètric a mètric, amb un cabussament d’uns 30º cap al NEAl sostre de les dolomies, abans d’entrar a la sèrie miocènica, es pot observar una important superfície d’abrasió marina amb abundants evidencies d’erosió biològica, especialment litòfags i alguns anèl·lids

 Alfred Montserrat Nebot ©