30 de gener de 2017

Avenc del Margalló (Begues-Baix Llobregat)D’entre tots els avenc que hi ha al massís de Garraf i d’entre tots els dies que té un any, ahir es va donar la circumstància de que dos equips de diferents entitats van coincidir per visitar l’avenc del Margalló. No és un retret, és senzillament un comentari al·ludint a una coneguda pel·lícula de 1942 dirigida per Michael Curtiz.
Situat dins d’una dolina i a pocs metres de “la Bola”, aquesta cavitat consta d’un pou de 18 metres i d’un segon conducte vertical que permet arribar fins a la profunditat de 22 metres.
De mides regulars, la vertical s’inicia al fons d’una depressió coberta de vegetació i on en la seva capçalera es localitzen una sèrie de blocs en precari equilibri que val més no tocar.


 Dolina on es situa l'avenc del Margalló


La petita pedra de l'esquerra aguanta diversos blocs en precària estabilitat
La base del pou de 18 metres esta coberta de blocs però no sembla que aquests siguin la causa de l’obturació de la cavitat. Semblen reposar sobre una plataforma de roca. La morfologia del curt conducte que porta als –22 metres, excavat en la roca encaixant, sembla deixar entreveure una possible continuació en profunditat actualment reblerta per sediments donada les seves petites dimensions.
Potser fruit de les últimes pluges s’observa una certa reactivació de l’escorrentia en algunes de les parets de l’avenc.Mapa de situació (Base ICGC-Instamaps)

Més informació sobre l'avenc del Margalló a Espeleoindex

Alfred Montserrat Nebot ©