27 d’abril de 2016

Cova de Mura (Mura - Bages)Des del seu descobriment a mitjans del segle XIX, la cova de Mura ha passat per llarg períodes de visites controlades. A l’inici del segle XX, degut a la poca sensibilitat de la gent que visitava la cavitat, el propietari del terreny va tancar la cova amb una reixa només admetent visites guiades i de pagament. Amb el temps les visites es van acabar i la reixa va desaparèixer. La porta actual es va col·locar als anys 80 del segle passat. Aleshores només s’admetien visites controlades des de l’ajuntament de Mura.
Actualment la cova de Mura fa bastants mesos que està tancada degut a les obres d’adaptació per tal de permetre, de nou, visites controlades i per tal de garantir la seva protecció.
Fa pocs dies, amb motiu de realitzar un reportatge fotogràfic per la guia d’excursions del  “XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geologia”, que tindrà lloc al Geoparc Mundial de la UNESCO de la Catalunya Central (Bages) durant el proper mes de juliol, vàrem poder accedir a la cova.

 Entrada de la cova de Mura

Només entrar ja trobem les eines del operaris que estan treballant en l'arranjament de la cavitat

 Instal·lació de noves passarel·les de fusta


 En arribar a l'anomenat "cocodril" s'acabarà la visita turística

La sala final només es podrà veure des del cordó que es veu al fons de la foto

En el conglomerat on s'ha desenvolupat la cova, format per còdols de diversa naturalesa (polimíctic), en sobresurten alguns de més resistents, com el de la foto (quars), a l'erosió i l'alteració química.
Un dels objectius de la visita a aquesta cavitat era la de fotografiar les concrecions d’aragonita que actualment semblant haver disminuït en volum, no sabem si per l’acció vandàlica d’alguns visitants o per la modificació dels factors necessaris que permeten la precipitació d’aquest mineral
L’aragonita és un polimorf de carbonat càlcic (CaCo3) que cristal·litza en el sistema ròmbic holoèdric i no en el trigonal com la calcita. Forma part d’un conjunt més ampli anomenat “Grup de l’Aragonita”, de formula general ACO3, on A = Ca, Ba, Pb, Sr, i comprèn les especies  aragonita, cerussita, estroncianita i witherita


Un altre aspecte interessant de la cavitat són els processos clàstics, especialment a la sala final

 
Quasi al fons de la cavitat es pot veure el punt de desenganxament d'un dels blocs, mostrant clarament el desplaçament tant vertical com horitzontal


Cúpules al sostre de la cova. Es poden veure els nivells lutítics que han jugat un important paper en el els processos clàstics d'aquesta cavitatEn quant a les concrecions, es conserven les més grans i algunes de parietals. Les més accessibles han desaparegut per l'acció dels desaprensius, que també han omplert de pintades diversos indrets de la cavitat. Actualment s'observen alguns indicis de reactivació constructiva

Abandonant la cova de Mura
Més informació a Espeloindex i Espeleobloc

© Alfred Montserrat Nebot