28 de febrer de 2018

La "Capa negra de Caravaca". (Caravaca de la Cruz-Múrcia)En d’altres ocasions i des d’aquest blog ja s’ha parlat del Límit K-Pg (anteriorment K-T). Es tracta d’aquell llindar, entre els materials del Cretaci i els del Paleogen, de fa uns 66 milions d’anys, en que es suposa que un gran cataclisme degut a la caiguda d’un meteorit va acabar amb el 75 per cent de la vida a la Terra, fins i tot amb la dels dinosaures.
Dels tres llocs que es troben a la península Ibèrica (Zumaia a Gipuzkoa i Agost a Alacant) on es pot observar el límit K/Pg, o sigui el transit Maastrichtià/Danià (Cretaci/Paleogen), el de Caravaca de la Cruz (Múrcia) compta amb el privilegi d’haver estat l’escenari de la primera publicació on es va descriure aquest límit relacionant-lo amb l’impacte d’un meteorit sobre la Terra. Les especials característiques del materials trobats en aquest nivell ja han estat descrites en altres entrades d’aquest blog.

 Barranc del Gredero

A l’article, de 1980, signat pels geòlegs Smit i Hertogen, el va seguir el dels Walter (pare i fill), Asaro i Michel, on es descrivien els resultats dels estudis portats a terme a Gubbio (Italia) i on a meitat dels anys 70 del segle passat ja havien proposat la hipòtesi d’un origen extraterrestre com a causant de l’extinció de finals de Cretaci


La localització de la “Capa negra” no és fàcil. Al darrera de la nau industrial, on es pot deixar el vehicle, hi ha un rètol mig esborrat on algú ha escrit una succinta localització amb un retolador

Localitzant la "Capa negra"

El límit K/Pg murcià es coneix com “Capa negra de Caravaca” i es situa al barranc del Gredero, uns 3 km al sud de la població de Caravaca de la Cruz, a la part del darrera d’una nau industrial. Es tracta d’una zona de xaragalls excavats en margues marines pelàgiques (medi marí profund)
Capa groga i vermellosa que marca el límit K/Pg

 A la base d’un nivell centimètric d’argiles relativament fosques (“capa negra”) hi ha un tram, de pocs mil·límetres groc-vermellós. Aquest punt evidencia l’impacte d’un meteorit. S’hi ha detectat: anomalia de Iridi, espinel·les de níquel, microtectites, altes concentracions d’elements poc freqüents a la Terra, etc... També una gran extinció dels foraminífers planctònics a partir d’aquest nivell així con del ammonits, belemnits i com no, el dinosaures.
Es creu que gràcies a la desaparició del dinosaures, especialment els carnívors, els mamífers, que en aquella època estaven reduïts a una mínima representació, varen poder evolucionar fins on som ara. Molt a prop de la “Capa negra”, seguint el tàlveg del barranc del Gredero en direcció nord, s’ha descrit el pas del Paleocè al Eocè (56 Ma), caracteritzat per l’anomenat Màxim Tèrmic Paleocè-Eocè (MTPE), que va suposar un important canvi climàtic i la desaparició de moltes especies

Situació de l'entorn

Alfred Montserrat Nebot ©