15 de setembre de 2018

Cova de Llentes (les Llosses-Ripollès)


Segons les ressenyes que es poden llegir a la xarxa sobre la cova de Llentes (les Llosses) es desprèn que es tracta d’una cavitat poc visitada pels espeleòlegs però molt concorreguda per excursionistes i practicants del BTT. Coneguda des d’antic i explorada als anys 60 del segle passat, no va ser topografiada fins a finals de la dècada dels 70 per membres del la SIE del CEA.
La localització és fàcil però l’accés és un pel més dificultós donat el mal estat de les pistes que permeten l’aproximació, especialment després de les pluges dels últims mesos. En aquesta ocasió hi hem accedit a través de Sant Esteve de la Riba, el coll de Balasc (també de Can Carlos) i el Pujol de Llentes, on hem deixat el vehícle. A partir d’aquí la pista planeja, passa pel pla de Culió i es dirigeix cap a la casa de Llentes.

El Pujol de Llentes


La pista es va orientant cap al nord-oest creuant petites torrenteres. Cal estar atent a l’esquerra del camí. Una fita de pedres assenyala el corriol que porta a la cavitat.
La boca de la cova s’obre en una petita fondalada i dona pas a una galeria d’uns 120 metres de recorregut que no presenta cap dificultat tècnica. Un estret pas dona accés a una curta galeria lateral. El recorregut total de la cova és de 145 metres, amb un desnivell de 19 metres.La cova de Llentes es troba excavada en conglomerats i gresos de l’Eocè (Lutecià - Fm. Bellmunt), seguint el cabussament de l’estratificació (15° S)

Part d'un estrat després del sostre mostrant "ripples" de corrent


  

Les arrels mostren el poc gruix del sostre de la cavitat
Tot el terra de la cavitat es troba ocupat per blocs. Aquest i alguns retocs litogènics són els que condicionen l’actual morfologia de la cova

 Còdols de diferent naturalesa provinents dels conglomerats on es troba excavada la cavitat

Tota la cavitat és suficientment ample per recorre-la amb una certa comoditat, tot i que en alguns trams és necessari ajupir-seLa part final de la cova de Llentes es troba ocupada per espeleotemes, encara que per la dreta, segons el sentit de penetració, es veu un estret pas sense entreveure el final de la galeria  En aquest indret també es poden observar certes àrees del sostre ennegrides, com en d'altres zones de la cavitat. El seu origen pot ser variat: per l'acció dels àcids húmics i fúlvics del sòl o degut a condicionaments de tipus bacterià 
La diferent disposició axial de les minses estalagmites que s'han desenvolupat sobre aquest bloc permet deduir un cert moviment del mateix al llarg del temps

Punt d'accés a la petita galeria lateralItinerari des del Pujol de Llentes fins a la cova. (Font: ICGC)
Més informació de la cavitat a Espeleoindex

Alfred Montserrat Nebot ©