26 de desembre de 2020

Cova Fonda o dels Vergerars (Salomó-Tarragonès)

 

La millor manera d’arribar a la Cova Fonda de Salomó (Tarragonès), o del Vergerars, és des del poble de Vilabella (Alt Camp). Seguim el carrer del Moli del Mig cal estar atents a les indicacions que marquen el camí cap a Salomó. Una pista asfaltada porta fins a la caseta del pou d’aigua de Vilabella, on s’acaba l’asfalt, just abans de creuar el riu Gaià. La pista segueix, creua el riu i remunta fins arribar a tocar la via del tren. Actualment el mal estat dels últims 20 – 30 metres abans del Gaià fan recomanable deixar el vehicle quan acaba el ciment.

Un cop creuat el riu per una passera de fusta cal remuntar pel vessant oposat fins a la via del tren. A l’altre costat de la via s’inicia un corriol que va planejant tot resseguint, a mitja alçada, un turó que s’aixeca al marge esquerra del Gaià

Pas del riu Gaià
Cal anar endavant fins a la segona fita de pedres que es troba a la dreta. La primera porta a unes vies d’escalada. El corriol puja fort però el recorregut és curt i condueix fins a l’entrada de la covaLa Cova Fonda o dels Vergerars, coneguda des d’antic, ha estat objecte de nombroses campanyes d’excavacions arqueològiques on s’han recollit materials des del Neolític fins l’Edat mitjana

Al ser una cavitat de fàcil accés i sense complicacions tècniques es pot apreciar el pas dels brètols sobre les parets de la cova
 
 
La cavitat presenta una sèrie de passadissos, a vegades amples, a vegades arrossegats, a vegades remuntants i altres descendents, que es presenten a diferents nivells i que són el resultat del moviment d’un paquet de calcarenites del Miocè (Serraval·lià-Tortonià) que han lliscat sobre margues, segurament cretàciques (Aptià) i que s’han fracturat seguint dues famílies preferents de diàclasis. La separació d’aquests blocs són els passatges que es poden resseguir. Posteriors fenòmens clàstics han donat a la cavitat la seva morfologia actualLa composició de la roca encaixant és ben visible a les parets. Són calcarenites esculloses on hi abunden les algues coral·lines, coralls, ostreids i lamel·libranquis

Mapa de l'itinerari (Font: ICGC)

Temps aproximat des de l'aparcament fins la cova: 20-25 minuts

Alfred Montserrat-Nebot ©