6 de març de 2013

Les Tunes (Porqueres-Pla de l'Estany)El paratge del llac de Banyoles reuneix unes característiques especials que el fan singular en diversos aspectes:
* Llac d’origen càrstic-tectònic
* Estudi del Quaternari (tant des del punt de vista arqueològic com geològic )
* Anàlisi de processos actuals de sedimentació relacionats amb la dinàmica lacustre
* Conjunts arquitectònics (Romànic)
* Valor paisatgístic, etc...

 Després de pujar al Puig Clarà (314 m) i pràcticament no veure el llac per la boira que hi havia, tornem avall a visitar l’església de Santa Maria de Porqueres, segle X. Es d’una sola nau de planta rectangular, coberta amb volta de canó i amb un absis semicircular que per l’interior te tres absidioles separades per columnes. Per a més informació cliqueu aquí. Destaca el comunidor situat al costat de l’edifici
 
Tot el conjunt esta fet amb "Pedra de Banyoles" (travertí), que en aquest cas es va extreure de la cantera que hi havia a Les Tunes

 Sense entrar en la geologia i tectònica de la zona (els interessats poden consultar-la en aquesta geozona), el paratge de LesTunes, o tal i com esta retolat, Les Estunes, es troba situat al sud-est del llac, prop de la carretera GEV-524. Una esplanada permet aparcar els vehicles
 Institut Cartogràfic de Catalunya
Les Tunes és una plataforma de travertins que ocupa una antiga zona litoral situada uns 10 metres més amunt de l’actual nivell del llac de Banyoles.
El travertí és una roca sedimentaria carbonàtica de precipitació química (actualment en alguns indrets del llac de Banyoles es poden observar estructures de creixement estromatolític i oncolític)

 Aspecte del travertí

 
Aquest paquet de travertí s’ha anat fragmentant per processos gravitacionals de col·lapse, el que a trencat la seva rigidesa donant lloc a uns conjunts d’escletxes que, en separar-se, es poden recorre pel seu interior.
Actualment existeix un itinerari marcat per anar seguint les escletxes. De totes maneres, cal anar en compte ja que hi ha alguns desnivells de importància.
En algun indret, l’acció de l’aigua de pluja ha donat lloc a petits recobriments parietals de concreció.
També cal observar la notable presencia de material fòssil incrustat a la roca
  Antiga cantera de "Pedra de Banyoles"

A la riba oest del llac de Banyoles, prop de Can Morgat, hi ha l’Estanyol Nou. Es tracta d’un petit llac format el novembre de 1978 en esfondrar-se el terra

 Text i fotos: Alfred Montserrat Nebot ©